Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xem giả thiết như ở câu 13. Tứ giác \(ABCE\) là:

Câu 220407: Xem giả thiết như ở câu 13. Tứ giác \(ABCE\) là:

A. Hình thang                              

B. Hình thoi                          

C.  Hình bình hành                 

D. Nội tiếp

Câu hỏi : 220407

Phương pháp giải:

Dùng dấu hiệu nhận biết hình bình hành để chứng minh \(ABCE\) là hình bình hành.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xem hình ở câu 13. Sử dụng kết quả ở câu 13, cụ thể là ở \(\left( 2 \right)\) và \(\left( 4 \right)\) ta suy ra \(ABCE\) là hình bình hành.

  Chọn đáp án C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com