Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Những quốc gia Đông Nam Á giảnh độc lập trong năm 1945 bao gồm

Câu 220796: Những quốc gia Đông Nam Á giảnh độc lập trong năm 1945 bao gồm

A. Việt Nam, Lào, Campuchia

B. Việt Nam, Lào, Inđônêxia

C. Việt Nam, Campuchia, Inđônêxia

D. Lào, Campuchia, Inđônêxia

Câu hỏi : 220796

Phương pháp giải:

Sgk trang 25.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong tháng 8-1945, nắm bắt được thời cơ, có ba nước giành được độc lập.

  - Việt Nam:  2/9/1945.

  - Inđônêxia: 17/8/1945

  - Lào: 12/10/1945.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com