Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bản chất của mối quan hệ ASEAN với nước Đông Dương trong giai đoạn từ 1967 đến 1979 là:

Câu 220804: Bản chất của mối quan hệ ASEAN với nước Đông Dương trong giai đoạn từ 1967 đến 1979 là:

A. Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học

B. Đối đầu, căng thẳng

C. Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại

D. Giúp đõ nhân dân Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mĩ

Câu hỏi : 220804

Phương pháp giải:

Liên hệ.

 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ năm 1967 đến năm 1979, mối quan hệ ASEAN với 3 nước Đông Dương là đối đầu căng thẳng do vấn đề Campuchia. (Việt Nam đưa quân sang Campuchia để giúp nhân dân nước này chống lại quân Pônpốt những bị các quốc gia sáng lập ASEAn hiểu là nhân cơ hội đưa quân sang xâm lược) Tuy nhiên, sau khi vấn đề Campuchia dược giả quyết thì mối quan hệ này dần chuyển sang đối thoại, thân thiện.

  Chọn đáp án: B

  Chú ý:

  mối quan hệ các nước Đông Dương và ASEAN căng thẳng là nhân tố làm hạn chế quá trình mở rộng thành viên của các nước ASEAN. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com