Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý nào dưới đây giải thích không đúng về lí do dẫn đến sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

Câu 220820: Ý nào dưới đây giải thích không đúng về lí do dẫn đến sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

A. Các nước trong khu vực gặp nhiều khó khăn, đặt ra nhu cầu hợp tác cùng phát triển.

B. Muốn liên kết với nhau để hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

C. Sự hoạt động hiệu quả của các tổ chức hợp tác khu vực trên thế giới đã cổ vũ

D. Trước tham vọng của Trung Quốc trong vấn đề biển Đông, buộc các nước phải liên kết lại.

Câu hỏi : 220820

Phương pháp giải:

Sgk trang 31, suy luận.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào mục tiêu của ASEAN, có thể giải thích được điều này. Trong Sgk trang 31 có ghi mục tiêu của ASEAN là: “phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hơp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực”. Đồng thời dựa vào hoàn cảnh thành lập ASEAN  thời điểm đó:

  -          Sau khi giành độc lập,  bước vào thời kì xây dựng và phát triển đất nước, nhiều nước trong khu vực thấy cần có sự hợp tác với nhau để cùng phát triển.

  -          Muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực nhất là khi Mĩ đang sa lầy ở cuộc chiến tranh Đông Dương.

  -          Những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều, những thành công của khối thị trường chung châu Âu đã cổ vũ cho các nước Đông Nam Á tìm cách liên kết với nhau.

  Đối với vấn đề biển Đông tuy đã đặt ra từ lâu nhưng trong thập niên 60, vấn đề này chưa chưa “nóng” như hiện nay. Bắt đầu từ vài năm trở lại đây biển Đông mới giành đươc sự quan tâm của nhiều quốc gia. Vì thế, tham vong của Trung Quốc không phải là nguyên nhân đưa đến sự ra đời của ASEAN.

  Chọn đáp án: D

  Chú ý:

  Phân biệt mục tiêu và lí do dẫn đến sự ra đời của ASEAN. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com