Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự biến thái của sâu bọ được điều hoàn bởi loại hooc môn nào ?

Câu 222448: Sự biến thái của sâu bọ được điều hoàn bởi loại hooc môn nào ?

A. Ecđixơn và juvenin

B. Testostêrôn

C. Ơstrôgen

D. Tirôxin

Câu hỏi : 222448
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sự biến thái của sâu bọ được điều khiển bởi 2 hormone là Ecdison và juvenin

  Testosteron và Ơtrogen  là hormone sinh dục ở động vật có vú.

  Tyrosine là hormone tuyến giáp

  Chọn A

   

   

   

   

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com