Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3 thu được kết tủa có khối lượng theo số mol Ba(OH)2 như đồ thị: 

Tổng giá trị (x + y) bằng

Câu 223457: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3 thu được kết tủa có khối lượng theo số mol Ba(OH)2 như đồ thị: Tổng giá trị (x + y) bằng

A. 136,2.

B. 163,2.

C. 162,3.

D. 132,6.

Câu hỏi : 223457
Phương pháp giải:

Dựa vào phản ứng tạo kết tủa giữa các chất.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tại điểm 0,6 mol Ba(OH)2: Al(OH)3 tan hết

  4\({n_{A{l^{3 + }}}} = 0,6.2 \Rightarrow {n_{A{l^{3 + }}}} = 0,3\)

  Tại điểm H kết tủa Al(OH)3 đạt cực đại nên \({n_{Al{{(OH)}_3}}} = {n_{A{l^{3 + }}}}\) = 0,3 mol

  Tại điểm 0,3 mol Ba(OH)2 thì \({n_{SO_4^{2 - }}}\) hết nên \({n_{SO_4^{2 - }}}\) = 0,3 mol

  \( \Rightarrow {m_{BaS{O_4}}} = 69,9g\) \( \Rightarrow {n_{SO_4^{2 - }}} = 0,3mol\)

  x = \({m_{BaS{O_4}}} = 69,9g\)

  y = \({m_{BaS{O_4}}} + {m_{Al{{(OH)}_3}}}\) = 69,9 + 78.0,3 = 93,3 g

  Vậy x + y = 163,2 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com