Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được C2H6?

Câu 223944: Từ chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được C2H6?

A. CH3CH2COONa.

B. CH≡CH.

C. CH3CH2OH.

D. NaOOCCH2CH2COONa.

Câu hỏi : 223944

Phương pháp giải:

Dựa vào phương pháp điều chế ankan.

 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ CH3CH2OH không thể điều chế trực tiếp được C2H6 bằng một phản ứng.

  Các chất khác điều chế C2H6 theo các PTHH:

  CH3CH2COONa + NaOH \(\overset{CaO,t^o}{\rightarrow}\) C2H6 + Na2CO3

  CH≡CH + 2H2 \(\overset{Ni,t^o}{\rightarrow}\) C2H6

  NaOOCCH2CH2COONa + 2NaOH \(\overset{CaO,t^o}{\rightarrow}\) C2H6 + 2Na2CO3

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com