Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các ankan sau:

(a) CH3CH2CH3;

(b) CH4;

(c) CH3C(CH3)2CH3;          

(d) CH3CH3;

(e) CH3CH(CH3)CH3.

Ankan chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụng với Cl(as) theo tỉ lệ mol (1:1) là

Câu 223976: Cho các ankan sau:


(a) CH3CH2CH3;


(b) CH4;


(c) CH3C(CH3)2CH3;          


(d) CH3CH3;


(e) CH3CH(CH3)CH3.


Ankan chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụng với Cl(as) theo tỉ lệ mol (1:1) là

A. (a), (e), (c).

B. (b), (c), (d).

C. (c), (d), (e).

D. (a), (b), (c), (e), (d).

Câu hỏi : 223976

Phương pháp giải:

Viết sản phẩm thế của các chất khi tác dụng với Cl2 (as) theo tỉ lệ mol 1:1.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vậy các chất chỉ cho 1sp thế monoclo duy nhất là: (b) (c) (d)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com