Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phản ứng sau:

Sản phẩm chính của phản ứng là

Câu 223975: Cho phản ứng sau:Sản phẩm chính của phản ứng là

A. (CH3)2CHCH(Cl)CH3.

B. (CH3)2C(Cl)CH2CH3.

C. (CH3)2CHCH2CH2Cl.

D. CH2ClCH(CH3)CH2CH3.

Câu hỏi : 223975

Phương pháp giải:

Nguyên tử H liên kết với nguyên tử C bậc cao hơn dễ bị thế hơn nguyên tử H liên kết với nguyên tử C bậc thấp hơn.

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cl sẽ ưu tiên thế vào H của C có bậc cao nhất (bậc 3) tức là thế vào H của C số 2. Khi đó, sản phẩm thu được là: (CH3)2C(Cl)CH2CH3.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com