Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một trong những loại đồng phân nhóm chức của ankin là:

Câu 223985: Một trong những loại đồng phân nhóm chức của ankin là:

A. ankan.

B. anken.

C. ankađien.

D. aren.

Câu hỏi : 223985
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Akađien là một trong những loại đồng phân nhóm chức của ankin.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com