Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ankin CH≡C–CH(C2H5)–CH(CH3)–CH3 có tên gọi là:

Câu 223986: Ankin CH≡C–CH(C2H5)–CH(CH3)–CH3 có tên gọi là:

A. 3-etyl-2-metylpent-4-in.

B. 3-metyl-3-etylpent-4-in.

C. 4-metyl-3-etylpent-1-in.

D. 3-etyl-4-metylpent-1-in.

Câu hỏi : 223986

Phương pháp giải:

Tên thay thế của ankin được xuất phát từ tên của ankan có cùng mạch cacbon bằng cách đổi đuôi -an thành -in. Từ C4H6 trở đi cần thêm số chỉ vị trí nguyên tử cacbon bắt đầu liên kết ba.

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  1CH≡2C–3CH(C2H5)–4CH(CH3)–5CH3

  Tên gọi: 3-etyl-4-metylpent-1-in.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com