Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có 4 chất: metan, etilen, but-1-in và but-2-in. Trong 4 chất đó, có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3tạo thành kết tủa?

Câu 224012: Có 4 chất: metan, etilen, but-1-in và but-2-in. Trong 4 chất đó, có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3tạo thành kết tủa?

A. 2 chất.

B. 4 chất.

C. 3 chất.

D. 1 chất.

Câu hỏi : 224012

Phương pháp giải:

Chất có liên kết 3 đầu mạch có phản ứng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chất có liên kết 3 đầu mạch có phản ứng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa.

  Chỉ có but-1-in phản ứng với AgNO3 sinh ra kết tủa vàng.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com