Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } x\sqrt {\frac{{3x + 2}}{{2{x^3} + {x^2} - 1}}} \)bằng?

Câu 227543: Tính \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } x\sqrt {\frac{{3x + 2}}{{2{x^3} + {x^2} - 1}}} \)bằng?

A. \( - \sqrt {\frac{3}{2}.} \)                             

B.  \(\sqrt {\frac{3}{2}} .\)                   

C. \(\dfrac{3}{2}.\)                                                

D. \( - \frac{3}{2}.\)

Câu hỏi : 227543

Phương pháp giải:

- Đưa \(x\) vào trong căn: \(x =  - \sqrt {{x^2}} \,\,\,\,khi\,\,x \to  - \infty \)


- Chia cả tử và mẫu cho lũy thừa của \(x\) bậc cao nhất.


- Thay giới hạn .

 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } x\sqrt {\frac{{3x + 2}}{{2{x^3} + {x^2} - 1}}}  = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \left( { - \sqrt {\frac{{{x^2}\left( {3x + 2} \right)}}{{2{x^3} + {x^2} - 1}}} } \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \left( { - \sqrt {\frac{{3{x^3} + 2{x^2}}}{{2{x^3} + {x^2} - 1}}} } \right)\\= \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \left( { - \sqrt {\frac{{3 + \frac{2}{x}}}{{2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{{{x^3}}}}}} } \right) =  - \sqrt {\frac{3}{2}}\end{array}\)

   

  Chọn: A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com