Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giới hạn của hàm số \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} {{{x^3} - {x^2} + x - 1} \over {x - 1}}\) bằng bao nhiêu

Câu 229942: Giới hạn của hàm số \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} {{{x^3} - {x^2} + x - 1} \over {x - 1}}\) bằng bao nhiêu

A. \({1 \over 2}\)

B. 2

C. 0

D. \( + \infty \)

Câu hỏi : 229942

Phương pháp giải:

Phân tích tử số thành nhân tử để khử nhân tử \(\left( {x - 1} \right)\)

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} {{{x^3} - {x^2} + x - 1} \over {x - 1}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 1} {{{x^2}\left( {x - 1} \right) + \left( {x - 1} \right)} \over {x - 1}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 1} {{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + 1} \right)} \over {x - 1}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \left( {{x^2} + 1} \right) = 2\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Victory Dạ cho em hỏi từ dấu bằng thứ nhất ở tử số sao ra được dấu bằng thứ 2 ở tử số vậy ạ. Em cám ơn ạ
   Thích Trả lời 19/03/2020 12:05 Tỉ lệ đúng 0 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com