`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biểu đồ trên biểu diễn kết quả kiểm tra môn Toán của lớp 7A. Từ biểu đồ đó hãy:

a)     Lập lại bảng “tần số”

b)     Nhận xét.

Câu 231172:


Biểu đồ trên biểu diễn kết quả kiểm tra môn Toán của lớp 7A. Từ biểu đồ đó hãy:


a)     Lập lại bảng “tần số”


b)     Nhận xét.

Câu hỏi : 231172

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ xem có những giá trị nào của dấu hiệu thống kê và tần số tương ứng của các giá trị đó để lập bảng “tần số”.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a)     Dâu hiệu thống kê là: điểm kiểm tra môn Toán của lớp 7A.

  Bảng “tần số”


  b)     Nhận xét: 

  -        Điểm thấp nhất là 1 điểm.

  -        Điểm cao nhất là 10 điểm.

  -        Điểm 3 chiếm tỉ lệ cao nhất.

  -        Số bài từ 1 điểm đến 6 điểm chiếm tỉ lệ cao.

   

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com