`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổng số điểm bài thi học kì hai môn Văn và Toán của ngẫu nhiên 50 học sinh lớp 7 của một trường Trung học cơ sở được ghi lại trong bảng sau:

a)     Dấu hiệu ở đây là gì? Tìm số tất cả các giá trị của dấu hiệu.

b)     Tìm tất cả các giá trị khác nhau của dấu hiệụ.

c)     Lập bảng “tần số”.

Câu 232352: Tổng số điểm bài thi học kì hai môn Văn và Toán của ngẫu nhiên 50 học sinh lớp 7 của một trường Trung học cơ sở được ghi lại trong bảng sau:a)     Dấu hiệu ở đây là gì? Tìm số tất cả các giá trị của dấu hiệu.


b)     Tìm tất cả các giá trị khác nhau của dấu hiệụ.


c)     Lập bảng “tần số”.

Câu hỏi : 232352

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ xem có những giá trị nào của dấu hiệu thống kê, có những giá trị khác nhau nào và tần số tương ứng của các giá trị đó để lập bảng “tần số”.


Hướng dẫn giải chi tiết

 • (1) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a)     Dấu hiệu : tổng số điểm bài thi học kì hai môn Văn và Toán của một học sinh.

  Có tất cả 50 giá trị của dấu hiệu

  b)     Có 17 giá trị khác nhau của dấu hiệu, đó là: 1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19.

  c) Bảng “tần số” 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com