Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Tìm lỗi sai lớp 12

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlinedpart that needs correction in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlinedpart that needs correction in each of the following questions.

Câu 1: You needn’t to worry about meeting me at the station, I’ll get a taxi.

A.  to worry

B. about

C. meeting me

D.  I’ll get

Câu hỏi : 23241
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   to worry sửa thành  worry

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Before bridges were built, all transport across major rivers in the United States were by ferry boat.

A. were built

B. across 

C. were

D. by

Câu hỏi : 23242
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  were sửa thành was/had been

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: The government has classified 54 species of mammal and 60 species of birds in Vietnam today as being endangered.

A. has classified

B. mammal

C. birds

D. being endangered

Câu hỏi : 23243
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  mammal sửa thành mammals

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: The United States has a younger population as most other major industrial countries.

A. has

B. as

C. other

D. countries

Câu hỏi : 23244
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  as sửa thành than

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: However jobs he has applied for. he never gets a good salary because he has no diploma or certificate.

A. However

B. applied for

C. gets

D. because

Câu hỏi : 23245
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  However sửa thành Whatever

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com