Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo nguyên tắc của Liên hợp quốc, các nước phải chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa

Câu 235094: Theo nguyên tắc của Liên hợp quốc, các nước phải chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa

A. tất cả các nước tham gia Liên hợp quốc.

B. tất cả các nước trong phe Đồng minh.

C. các nước bị chiến tranh tàn phá.

D. năm nước lớn trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Câu hỏi : 235094

Phương pháp giải:

 Sgk trang 7.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Một trong 5 nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là: chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc – 5 nước Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.).

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com