Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giữ gìn hòa bình, an ninh quốc tế, góp phần giải quyết các vụ tranh chấp xung đột khu vực. Đó là

 

Câu 235095: Giữ gìn hòa bình, an ninh quốc tế, góp phần giải quyết các vụ tranh chấp xung đột khu vực. Đó là


 

A. nguyên tắc của Liên hợp quốc.

B. vai trò của Liên hợp quốc.

C. trách nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

D. vai trò của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Câu hỏi : 235095

Phương pháp giải:

Sgk trang 7.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế có vai trò giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế, góp phần giải quyết các vụ tranh chấp xung đột khu vực.

  Chọn đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com