Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hạn chế nào không phải do hình dạng kéo dài và hẹp ngang của lãnh thổ Việt Nam mang lại.

Câu 235226: Hạn chế nào không phải do hình dạng kéo dài và hẹp ngang của lãnh thổ Việt Nam mang lại.

A.  Việc bảo vệ an ninh và chủ quyền lãnh thổ khó khăn

B. Khí hậu phân hóa phức tạp.

C. Khoáng sản nước ta đa dạng nhưng trữ lượng không lớn

D.  Giao thông Bắc- Nam trắc trở

Câu hỏi : 235226
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hình dạng kéo dài và hẹp ngang của lãnh thổ Việt Nam gây khó khăn cho việc bảo vệ an ninh và chủ quyền lãnh thổ, thiên nhiên phân hóa phức tạp, giao thông Bắc Nam nhiều trắc trở

  => hình dạng kéo dài và hẹp ngang của lãnh thổ Việt Nam không làm cho khoáng sản đa dạng nhưng trữ lượng không lớn

  => Chọn đáp án C 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com