Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi?

Câu 235236: Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi?

A. Cấu trúc địa hình khá đa dạng.

B. Địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ.

C. Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam.

D. Địa hình núi cao chiếm 1% diện tích lãnh thổ

Câu hỏi : 235236
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặc điểm chứng tỏ Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi là: Địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ (sgk trang 29)

  => Chọn đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com