`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

I am lighting the fire so that the house _______ be warm when they return.

Choose the best answer for the following sentences:

Câu 245798: I am lighting the fire so that the house _______ be warm when they return.

A. would      

B. wouldn’t    

C. will   

D. won’t

Câu hỏi : 245798

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trợ động từ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Ta dùng trợ động từ will/won’t để chỉ hành động sẽ xảy ra trong tương lai (would/wouldn’t là dạng quá khứ của hai từ này) => đáp án A, B loại

  Đáp án D tuy đúng về ngữ pháp nhưng không chính xác về nghĩa.

  Tạm dịch: Tôi đang nhóm lửa để căn phòng được ấm áp khi họ trở về.

  Đáp án:C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com