Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Câu 246717: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?


A. \(y=-{{x}^{3}}+3x-1\)

B. \(y=2{{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1\)

C. \(y={{x}^{3}}-3x+1\)

D. \(y=2{{x}^{3}}-6x+1\)

Câu hỏi : 246717

Phương pháp giải:

Đồ thị hàm số là đồ thị hàm đa thức bậc ba: \(y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\,\,\left( a\ne 0 \right)\).


Dựa vào đồ thị hàm số \(\Rightarrow \underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)\Rightarrow \) dấu của hệ số a.


Dựa vào các điểm đi qua của đồ thị hàm số để loại đáp án.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=-\infty \Rightarrow a>0\Rightarrow \)  Loại A.

  \(y\left( 1 \right)=-1\Rightarrow \) Loại B và D.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com