Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho \(0<a<1\). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Câu 246719:  Cho \(0<a<1\). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Nếu \(0<{{x}_{1}}<{{x}_{2}}\) thì \({{\log }_{a}}{{x}_{1}}<{{\log }_{a}}{{x}_{2}}\).

B.  \({{\log }_{a}}x<1\) thì \(0<x<a\)

C. \({{\log }_{a}}x>0\) khi \(x>1\) .

D. Đồ thị hàm số \(y={{\log }_{a}}x\) nhận trục Oy làm tiệm cận đứng

Câu hỏi : 246719

Phương pháp giải:

\({\log _a}f\left( x \right) > {\log _a}g\left( x \right) \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
a > 1\\
0 < f\left( x \right) > g\left( x \right)
\end{array} \right.\\
\left\{ \begin{array}{l}
0 < a < 1\\
f\left( x \right) < g\left( x \right) > 0
\end{array} \right.
\end{array} \right.\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({\log _a}{x_1} < {\log _a}{x_2} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  0 < a < 1\\
  {x_1} > {x_2} > 0
  \end{array} \right. \Rightarrow A\) sai

  \({\log _a}x < 1 = {\log _a}a \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  a > 1\\
  0 < x < a
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  0 < a < 1\\
  x > a > 0
  \end{array} \right.
  \end{array} \right. \Rightarrow B\) sai

  \({\log _a}x > 0 = {\log _a}1 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  a > 1\\
  x > 1
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  0 < a < 1\\
  0 < x < 1
  \end{array} \right.
  \end{array} \right. \Rightarrow C\) sai

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com