`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc điểm nào dưới đây không đúng với quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực?

(1) Có sự hình thành các đoạn okazaki.

(2) Sử dụng 8 loại nuclêôtít làm nguyên liệu trong quá trình nhân đôi.

(3) Trên mỗi phân tử ADN chỉ có một điểm khởi đầu tái bản.

(4) Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.

(5) Enzim ADN pôlimeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN.

Phương án đúng là

Câu 250535: Đặc điểm nào dưới đây không đúng với quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực?


(1) Có sự hình thành các đoạn okazaki.


(2) Sử dụng 8 loại nuclêôtít làm nguyên liệu trong quá trình nhân đôi.


(3) Trên mỗi phân tử ADN chỉ có một điểm khởi đầu tái bản.


(4) Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.


(5) Enzim ADN pôlimeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN.


Phương án đúng là

A. (1), (4).

B. (3), (5)

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Câu hỏi : 250535
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặc điểm không đúng với quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực là (3) (5)

  3 sai, trên mỗi ADN có nhiều điểm khởi đầu tái bản

  5 sai, enzyme làm nhiệm vụ tháo xoắn là ADN helicase và ADN gyrase

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com