`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong tự nhiên, có bao nhiêu loại mã di truyền mà trong mỗi bộ ba có ít nhất 2 nuclêôtít loại G?

Câu 250536: Trong tự nhiên, có bao nhiêu loại mã di truyền mà trong mỗi bộ ba có ít nhất 2 nuclêôtít loại G?

A. 18

B. 9

C. 37

D. 10

Câu hỏi : 250536

Phương pháp giải:

Có n loại nucleotit , số bộ ba có thể hình thành là n3


Sử dụng công thức tổ hợp.

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số bộ ba có chứa 3 nucleotit loại G là: 1

  Số bộ ba có chứa 2 nucleotit loại G là: \(C_3^2 \times 3 = 9\) (có C23 cách xếp 2 G vào 3 vị trí, vị trí còn lại của 1 trong ba nucleotit còn lại : A,U,X)

  Vậy số bộ ba có ít nhất 2 nuclêôtít loại G là 10

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com