Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về mã di truyền?

(1) là mã bộ 3                                                  (2) gồm 62 bộ ba mã hóa aa

(3) có 3 mã kết thúc                                         (4) được dùng trong quá trình phiên mã

(5) mã hóa 25 loại axit amin                            (6) mang tính thoái hóa

Câu 250974: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về mã di truyền?


(1) là mã bộ 3                                                  (2) gồm 62 bộ ba mã hóa aa


(3) có 3 mã kết thúc                                         (4) được dùng trong quá trình phiên mã


(5) mã hóa 25 loại axit amin                            (6) mang tính thoái hóa

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Câu hỏi : 250974
 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong mã di truyền có 64 bộ ba và có 3 bộ ba kết thúc không mã hóa axit amin

  => có 61 bộ ba mã hóa axit amin

  Mã di truyền là mã bộ ba có các đặc điểm sau đây :

  Mã di truyền mang tính thoái hóa , 61 bộ ba  nhưng mã hóa cho 20 axit amin → nhiều bộ ba cùng mã  hóa cho 1 aa

  Mã di truyền mang tính phổ biến

  Mã di truyền mang tính đặc hiệu

  Phát biểu đúng là 1,3,6

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com