Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc điểm di truyền của các đoạn intrôn là gì?

Câu 250973: Đặc điểm di truyền của các đoạn intrôn là gì?

A. Đoạn gen chứa trình tự nucleotit đặc biệt giúp mARN  nhận biết được mạch gốc của gen để tiến hành phiên mã

B. Những trình tự nucleotit có khả năng phiên mã nhưng không có  khả năng dịch mã

C. Đoạn trình tự nucleotit mang thông tin di truyền có trên mạch mã gốc của gen

D. Các đoạn gen mã hóa các axit amin không có khả năng phiên mã nhưng được dùng để dịch mã

Câu hỏi : 250973
 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đoạn intron  là những đoạn trình tự nucleotit không mang thông tin mã hóa axit amin , nhưng vẫn được phiên mã

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com