Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f(x)\) có đạo hàm trên \(\left[ 1;4 \right]\) và \(f(1)=2,\,\,f(4)=10\). Giá trị của \(I=\int\limits_{1}^{4}{f'(x)dx}\) là

Câu 252553: Cho hàm số \(f(x)\) có đạo hàm trên \(\left[ 1;4 \right]\) và \(f(1)=2,\,\,f(4)=10\). Giá trị của \(I=\int\limits_{1}^{4}{f'(x)dx}\) là

A.  \(I=12\).                                 

B.  \(I=48\).                                 

C.  \(I=8\).                                   

D.  \(I=3\).

Câu hỏi : 252553

Phương pháp giải:

\(I=\int\limits_{a}^{b}{u'(x)dx}=\int\limits_{a}^{b}{d\left( u(x) \right)}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(I=\int\limits_{1}^{4}{f'(x)dx}=\int\limits_{1}^{4}{d\left( f(x) \right)}=f\left. (x) \right|_{1}^{4}=f(4)-f(1)=10-2=8\)

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com