Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với \(A(-1;0;2),\,\,B(1;2;-1),\,\,C(-3;1;2)\). Mặt phẳng (P) đi qua trọng tâm của tam giác ABC và vuông góc với đường thẳng AB là:

Câu 252554: Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với \(A(-1;0;2),\,\,B(1;2;-1),\,\,C(-3;1;2)\). Mặt phẳng (P) đi qua trọng tâm của tam giác ABC và vuông góc với đường thẳng AB là:

A.  \((P):x+y-z-3=0\)                                                     

B.  \((P):2x+2y-3z+3=0\).

C.  \((P):2x+2y-3z+1=0\).                                                           

D.  \((P):2x+2y+3z-3=0\).

Câu hỏi : 252554

Phương pháp giải:

- Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ được tính: \(\left\{ \begin{align}  {{x}_{G}}=\frac{{{x}_{A}}+{{x}_{B}}+{{x}_{C}}}{3} \\  {{y}_{G}}=\frac{{{y}_{A}}+{{y}_{B}}+{{y}_{C}}}{3} \\  {{z}_{G}}=\frac{{{z}_{A}}+{{z}_{B}}+{{z}_{C}}}{3} \\ \end{align} \right.\)


- Phương trình mặt phẳng đi qua \(M({{x}_{0}};{{y}_{0}};{{z}_{0}})\) và có 1 VTPT \(\overrightarrow{n}(a;b;c)\): \(a(x-{{x}_{0}})+b(y-{{y}_{0}})+c(z-{{z}_{0}})=0\).\(\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trọng tâm G của tam giác ABC: \(G\left( -1;1;1 \right)\).

  (P) vuông góc với AB \(\Rightarrow \) (P) nhận \(\overrightarrow{AB}\left( 2;2;-3 \right)\) là một VTPT

  Phương trình mặt phẳng (P): \(2(x+1)+2(y-1)-3(z-1)=0\Leftrightarrow 2x+2y-3z+3=0\).

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com