Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

Câu 258055: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

A. Khí H2 (xúc tác Ni nung nóng).

B. Kim loại Na.

C. Dung dịch KOH (đun nóng).

D. Dung dich brom.

Câu hỏi : 258055

Phương pháp giải:

- Triolein có công thức cấu tạo: (C17H33COO)3C3H5.


+ Gốc C17H33- là gốc không no (tức là có liên kết π) => cộng H2, Br2 dung dịch(Brom mất màu).


+ Triolein thuộc  loại este nên có phản ứng thủy phân trong môi trường axit và kiềm.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Triolein có công thức cấu tạo: (C17H33COO)3C3H5.

  + Gốc C17H33- là gốc không no (tức là có liên kết π) nên có phản ứng cộng H2, Br2 dung dịch

  => Làm dung dịch brom mất màu.

  + Triolein thuộc loại este nên có phản ứng thủy phân trong môi trường axit và kiềm.

  => Tác dụng với dung dịch KOH.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com