Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hóa chất 5BU ngấm vào tế bào vi khuẩn gây đột biến thay A- T thành G- X ở một gen cấu trúc nhưng cấu trúc của phân tử protein go gen tổng hợp vẫn không bị thay đổi, nguyên nhân là do:

Câu 258426: Hóa chất 5BU ngấm vào tế bào vi khuẩn gây đột biến thay A- T thành G- X ở một gen cấu trúc nhưng cấu trúc của phân tử protein go gen tổng hợp vẫn không bị thay đổi, nguyên nhân là do:

A. Mã di truyền có tính thoái hóa. 

B. Mã di truyền có tính đặc hiệu

C. Gen chứa các đoạn intron.

D. Xảy ra ở vùng mã hóa.

Câu hỏi : 258426
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nguyên nhân của hiện tượng trên là do : mã di truyền có tính thoái hóa → nhiều bộ ba cùng mã hóa 1 acid amin

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com