Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tập xác định của hàm số \(y=\frac{\cot x}{1-{{\sin }^{2}}x}+\sin 3x\)

Câu 270183: Tìm tập xác định của hàm số \(y=\frac{\cot x}{1-{{\sin }^{2}}x}+\sin 3x\)

A. \(R\backslash \left\{ \frac{k\pi }{2};k\in Z \right\}\) 

B. \(R\backslash \left\{ k\pi ;k\in Z \right\}\)

C. \(R\backslash \left\{ \frac{\pi }{2}+k2\pi ;k\in Z \right\}\) 

D. \(R\backslash \left\{ \frac{-\pi }{2}+k2\pi ;k\in Z \right\}\) 

Câu hỏi : 270183

Phương pháp giải:

 Hàm số xác định khi mẫu số của các phân số khác 0

 • Đáp án : A
  (31) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có

  \(y=\frac{\cot x}{1-{{\sin }^{2}}x}+\sin 3x=\frac{\frac{\cos x}{\operatorname{s}\text{inx}}}{1-{{\sin }^{2}}x}+\sin 3x\)   . Hàm số xác định khi

  \(\left\{ \begin{align}  & \operatorname{s}\text{inx}\ne \pm 1 \\ & \operatorname{s}\text{inx}\ne 0 \\\end{align} \right.<=>x\ne \frac{k\pi }{2};k\in \mathbb{Z} \)

  Chọn đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com