Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Yếu tố nào sau đây là chủ yếu làm cho kim ngạch nhập khẩu của nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây?

Câu 271476: Yếu tố nào sau đây là chủ yếu làm cho kim ngạch nhập khẩu của nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây?

A. Việc hợp tác kinh tế, kĩ thuật với các nước được tăng cường.

B. Quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa được đẩy mạnh.

C. Nhiều thành phần kinh tế tham gia hoạt động ngoại thương.

D. Đời sống dân cư nâng cao hướng vào dùng hàng nhập ngoại.

Câu hỏi : 271476
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các mặt hàng nhập khẩu của nước ta chủ yếu là nguyên, nhiên vật liệu, tư liệu sản xuất để phục vụ sản xuất, phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  => Yếu tố chủ yếu làm cho kim ngạch nhập khẩu của nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây là do quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa được đẩy mạnh.

  => Chọn đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com