Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý nghĩa quan trọng nhất trong việc phát triển các tuyến giao thông theo hướng Đông - Tây ở Bắc Trung Bộ là

Câu 271477: Ý nghĩa quan trọng nhất trong việc phát triển các tuyến giao thông theo hướng Đông - Tây ở Bắc Trung Bộ là

A. thúc đẩy phân bố lại dân cư, lao động. 

B.  hình thành một mạng lưới đô thị mới.

C. tăng cường giao thương với các nước

D. làm tăng nhanh khối lượng vận chuyển.

Câu hỏi : 271477
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các tuyến giao thông theo hướng Đông - Tây ở Bắc Trung Bộ là đường 7, đường 8, 9; đây đều là những tuyến đường nối cảng biển ở BTB với các cửa khẩu và chạy sang Lào, kết nối với các tuyến đường trong khu vực; là con đường ra biển của Lào

  => Ý nghĩa quan trọng nhất trong việc phát triển các tuyến giao thông theo hướng Đông - Tây ở Bắc Trung Bộ là tăng cường giao thương với các nước.

  => Chọn đáp án C

  Chú ý: để xác định ý nghĩa, trước tiên cần xác định các tuyến giao thông Đông Tây là tuyến nào, từ đâu đến đâu

  Chú ý:

  Chú ý: để xác định ý nghĩa, trước tiên cần xác định các tuyến giao thông Đông Tây là tuyến nào, từ đâu đến đâu

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com