Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ hai có đặc điểm gì?

Câu 272084: Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ hai có đặc điểm gì?

A.  Đấu tranh chủ yếu bằng hình thức vũ trang.

B. Lực lượng tham gia chủ yếu là giai cấp tư sản.

C. Phát triển từ thấp đến cao cuối cùng giành được độc lập hoàn toàn.

D. Do giai cấp công nhân lãnh đạo.

Câu hỏi : 272084

Phương pháp giải:

phân tích, đánh giá.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sự phát triển và thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

  - Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Ấn Độ dưới

  sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại phát triển mạnh mẽ…

  - Kết quả, thực dân Anh phải nhượng bộ, nhưng lại trao quyền tự trị theo “phương án Maobáttơn”. Ngày 15- 8-1947, hai nhà nước tự trị Ấn Độ và Pakixtan được thành lập.

  - Không thỏa mãn với quy chế tự trị, nhân dân Ấn Độ tiếp tục cuộc đấu tranh giành độc lập trong những năm 1948 - 1950. Ngày 26 - 1 - 1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập Nhà nước Cộng hòa.

  Nhận xét:

  - Đánh dấu sự thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh chống thực dân Anh dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại.

  - Kết quả của cuộc đấu tranh là sự phát triển từ thấp đến cao, từ đòi tự do phát triển kinh tế, văn hóa đến mức đòi độc lập.

  - Thắng lợi của Ấn Độ đã ảnh hưởng lớn đến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới vì đây là nước lớn ở châu Á...

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com