Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 273047: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Glucozo tác dụng được với nước brom.

B. Để phân biệt glucozo và fructozo có thể dùng Cu(OH)2/OH-.

C. Glucozo tồn tại ở dạng mạch hở và mạch vòng.

D. Ở dạng mạch hở, glucozo có 5 nhóm –OH kề nhau.

Câu hỏi : 273047
 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B sai vì trong môi trường kiềm thì glucozo và fructozo chuyển hóa lẫn nhau nên hiện tượng giống nhau, không phân biệt được.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com