Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp so với cuộc khai thác thuộc địa lần một về căn bản không thay đổi vì

Câu 273347: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp so với cuộc khai thác thuộc địa lần một về căn bản không thay đổi vì

A. Không xây dựng các ngành công nghiệp nặng ở nước ta.

B. Tăng cường đánh thuế nặng vào các mặt hàng thiết yếu.

C. Hạn chế phát triển công nghiệp đặc biệt là công nghiệp nặng, biến Đông Dương thành thị trường độc chiếm của Pháp.

D. Bỏ vốn nhiều vào nông nghiệp và khai thác mỏ xem đó là cơ sở phát triển kinh tế Đông Dương.

Câu hỏi : 273347

Phương pháp giải:

 liên hệ.

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1987 – 1914), Pháp chỉ tập trung vào khai mỏ, các ngành công nghiệp nặng khác Pháp hạn chế phát triển ngăn không cho kinh tế Việt Nam phát triển => Pháp dễ dàng khai khác và độc chiếm thị trường Việt Nam.

  - Đến cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), Pháp tiếp tục thực hiện chính sách như trên. Dù Pháp có đầu tư vốn và nhân lực nhưng rất hạn chế. Kinh tế Việt Nam phát triển mất cân đối và dần phục thuộc vào Pháp.

  => Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp so với khai thác thuộc địa lần một về căn bản không thay đổi.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com