Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi nói về đặc điểm của bệnh ở người, có các đặc điểm sau:

I. Cơ chế gây bệnh ở mức phân tử

II. Chủ yếu do đột biến gen

III. Do virus gây nên

IV. Có thể được di truyền qua các thế hệ

V. Không có khả năng chữa trị, chỉ có thể hạn chế bằng chế độ ăn kiêng

VI. Có thể lây truyền ngang giữa người này với người khác qua tiếp xúc

VII. Chữa trị bằng cách cho dùng thuốc kháng sinh

Số đặc điểm không đúng về bệnh di truyền phân tử:

Câu 274133: Khi nói về đặc điểm của bệnh ở người, có các đặc điểm sau:


I. Cơ chế gây bệnh ở mức phân tử


II. Chủ yếu do đột biến gen


III. Do virus gây nên


IV. Có thể được di truyền qua các thế hệ


V. Không có khả năng chữa trị, chỉ có thể hạn chế bằng chế độ ăn kiêng


VI. Có thể lây truyền ngang giữa người này với người khác qua tiếp xúc


VII. Chữa trị bằng cách cho dùng thuốc kháng sinh


Số đặc điểm không đúng về bệnh di truyền phân tử:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu hỏi : 274133
 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bệnh di truyền phân tử không có đặc điểm:

  Có thể lây truyền ngang giữa người này với người khác qua tiếp xúc

  Chữa trị bằng cách cho dùng thuốc kháng sinh

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com