Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bệnh ung thư là một căn bệnh đe dọa đến tính mạng của con người trên thế giới hiện nay.Có những phát biểu về căn bệnh này:

(1) Khối u mà có tế bào ung thư di chuyển theo máu đến nơi khác trong cơ thể gọi là u lành tính.

(2) Bệnh ung thư có thể do đột biến gen phát sinh ngẫu nhiên trong cơ thể, cũng có thể do virut xâm nhập gây ra.

(3) Bệnh ung thư phát sinh trong tế bào sinh dưỡng có khả năng di truyền cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính.

(4) Gen tiền ung thư (gen qui định yếu tố sinh trưởng) là gen lặn.  .

(5) Sự đột biến của gen ức chế khối u là đột biến trội.

Những phát biểu đúng là:

Câu 274160: Bệnh ung thư là một căn bệnh đe dọa đến tính mạng của con người trên thế giới hiện nay.Có những phát biểu về căn bệnh này:


(1) Khối u mà có tế bào ung thư di chuyển theo máu đến nơi khác trong cơ thể gọi là u lành tính.


(2) Bệnh ung thư có thể do đột biến gen phát sinh ngẫu nhiên trong cơ thể, cũng có thể do virut xâm nhập gây ra.


(3) Bệnh ung thư phát sinh trong tế bào sinh dưỡng có khả năng di truyền cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính.


(4) Gen tiền ung thư (gen qui định yếu tố sinh trưởng) là gen lặn.  .


(5) Sự đột biến của gen ức chế khối u là đột biến trội.


Những phát biểu đúng là:

A. 2,4

B. 1,2

C. 4,5

D. 3,4

Câu hỏi : 274160
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các phát biểu đúng là: (2),(4).

  Ý (1) sai vì: đó là khối u ác tính hay còn gọi là ung thư.

  (3) sai vì: bệnh ung thư phát sinh trong tế bào sinh dưỡng không có khả năng di truyền cho thế hệ sau.

  Ý (5) sai vì đột biến của gen ức chế khối u dẫn đến bệnh ung thư là đột biến lặn (trội → lặn)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com