Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 19,76 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin, anilin tác dụng vừa đủ với 340 ml dung dịch HCl 0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối có khối lượng là

Câu 276827: Cho 19,76 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin, anilin tác dụng vừa đủ với 340 ml dung dịch HCl 0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối có khối lượng là

A. 36,925 gam.

B. 25,965 gam.

C. 22,905 gam.

D. 25,795 gam.

Câu hỏi : 276827

Phương pháp giải:

X gồm các amin đơn chức, do đó X sẽ phản ứng với HCl theo tỉ lệ mol là 1:1      (1X + 1HCl → muối)


BTKL: mX + mHCl = mmuối → mmuối

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nHCl (phản ứng)  = 0,17 mol.

  X gồm các amin đơn chức, do đó X sẽ phản ứng với HCl theo tỉ lệ mol là 1:1

             1X + 1HCl → muối

  BTKL: mX + mHCl = mmuối → mmuối = 19,76 + 0,17.36,5 = 25,965 gam.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com