Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 7,8 gam một amin X có công thức C2H8N2 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 276828: Cho 7,8 gam một amin X có công thức C2H8N2 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 12,545.

B. 17,29.

C. 17,03.

D. 12,48.

Câu hỏi : 276828

Phương pháp giải:

X (C2H8N2) là amin no, hai chức → 1X sẽ phản ứng với 2HCl.


                    C2H8N2 + 2HCl → C2H10N2Cl2


Tính số mol X → số mol/ khối lượng muối.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}
  {n_X} = 0,13\,mol\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,{C_2}{H_8}{N_2} + {\rm{ }}2HCl \to {\rm{ }}{C_2}{H_{10}}{N_2}C{l_2}\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,13\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,13\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)\\
  \Rightarrow m = {m_{{C_2}{H_{10}}{N_2}C{l_2}}} = 17,29\,gam.
  \end{array}\)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com