Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các chất sau:

(1) Na2CO3                                      

(2) FeCl3                                 

(3) dung dịch H2SO4 loãng

(4) CH3COOH                                 

(5) C6H5ONa                          

(6) C6H5NH3Cl (phenylamoni clorua)

Dung dịch metylamin có thể tác dụng được với

Câu 276829: Cho các chất sau:


(1) Na2CO3                                      


(2) FeCl3                                 


(3) dung dịch H2SO4 loãng


(4) CH3COOH                                 


(5) C6H5ONa                          


(6) C6H5NH3Cl (phenylamoni clorua)


Dung dịch metylamin có thể tác dụng được với

A. (2), (3), (4), (6).

B. (1), (2), (3), (5).

C. (2), (6).

D. (2), (3), (6).

Câu hỏi : 276829
 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CH3NH2 có tính bazơ, có thể: làm quỳ tím chuyển xanh, làm hồng phenolphtalein; tác dụng được với axit; có khả năng tác dụng được với một số dung dịch muối như Al3+, Fe3+, Cu2+, …

  Trong số các chất đã cho, CH3NH2 có thể tác dụng được với: FeCl3 (2), H2SO4 loãng (3), CH3COOH (4), C6H5NH3Cl (6).

  \(\begin{array}{l}
  3C{H_3}N{H_2} + FeC{l_3} + 3{H_2}O \to Fe{(OH)_{3\,}} + 3C{H_3}N{H_3}Cl\\
  C{H_3}N{H_2} + {H_2}S{O_4} \to {(C{H_3}N{H_3})_2}S{O_4}\\
  C{H_3}N{H_2} + C{H_3}COOH \to C{H_3}COO{H_3}NC{H_3}\,\\
  C{H_3}N{H_2} + {C_6}{H_5}N{H_3}Cl \to C{H_3}N{H_3}Cl + {C_6}{H_5}N{H_2}
  \end{array}\)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com