Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nếu cho F1 tự thụ phấn ta thu được kiểu hình

Câu 277914: Nếu cho F1 tự thụ phấn ta thu được kiểu hình

A. 1 dài:2 ngắn 

B. 1 dài:1 ngắn 

C. 3 dài:1 ngắn 

D. 1 dài:3 ngắn

Câu hỏi : 277914
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  F1 × F1: Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa : KH 3 dài:1 ngắn

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com