Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm giống nhau và khác nhau cơ bản ở đời F1, F2 trong lai một tính trường hợp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn là:

Câu 277996: Điểm giống nhau và khác nhau cơ bản ở đời F1, F2 trong lai một tính trường hợp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn là:

A. Giống nhau về tỷ lệ phân ly kiểu gen F2 nhưng khác nhau về tỷ lệ phân ly kiểu hình

B. Không giống nhau về tỷ lệ phân ly kiểu gen nhưng giống nhau về tỷ lệ phân ly kiểu hình

C. Giống nhau về tỷ lệ kiểu hình ở F1, khác nhau về tỷ lệ phân ly kiểu gen

D. Giống nhau về tỷ lệ phân ly kiểu gen, khác nhau về tỷ lệ phân ly kiểu hình

Câu hỏi : 277996
 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phát biểu đúng là A

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com