Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các chất sau: axit glutamic, amoni propionat, trimetylamin, etylamoni axetat, saccarozơ, anilin, metyl aminoaxetat, etylamoni cacbonat. Số chất vừa phản ứng được với HCl (trong dung dịch), vừa phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) (ở điều kiện thích hợp) là

Câu 278600: Cho các chất sau: axit glutamic, amoni propionat, trimetylamin, etylamoni axetat, saccarozơ, anilin, metyl aminoaxetat, etylamoni cacbonat. Số chất vừa phản ứng được với HCl (trong dung dịch), vừa phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) (ở điều kiện thích hợp) là

A. 6

B. 7

C. 4

D. 5

Câu hỏi : 278600
 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong số các chất đã cho, có 5 chất vừa tác dụng được với HCl, vừa tác dụng với NaOH:

  + Axit glutamic:

  HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH + HCl → HOOC-(CH2)2-CH(NH3Cl)-COOH

  HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH + 2NaOH → NaOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COONa

  + Amoni propionat:

  CH3CH2COONH4 + HCl → CH3COOH + NH4Cl

  CH3CH2COONH4 + NaOH → CH3CH2COONa + NH3 + H2O

  + Etylamoni axetat:

  CH3COONH3C2H5 + HCl → CH3COOH + C2H5NH3Cl

  CH3COONH3C2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5NH2 + H2O

  + Metyl aminoaxetat:

  H2NCH2COOCH3 + HCl → ClH3NCH2COOCH3

  H2NCH2COOCH3 + NaOH → H2NCH2COONa + CH3OH

  + Etylamoni cacbonat:

  (C2H5NH3)2CO3 + 2HCl → 2C2H5NH3Cl + CO2 + H2O

  (C2H5NH3)2CO3 + 2NaOH → C2H5NH2 + H2O + Na2CO3

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com