Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết:

X + NaOH → Y + CH4O;      Y + HCl (dư) → Z + NaCl

Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là

Câu 278601: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết:


X + NaOH → Y + CH4O;      Y + HCl (dư) → Z + NaCl


Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là

A. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.

B. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH.

C. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.

D. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH.

Câu hỏi : 278601
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ dữ kiện bài toán →            X: H2NCH2CH2COOCH3 hoặc CH3CH(NH2)COOCH3.

                                                  Z: ClH3NCH2CH2COOCH3 hoặc CH3CH(NH3Cl)COOH

  Trong các đáp án thấy A thỏa mãn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com