Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

(1) Aminoaxit no, mạch hở, có hai nhóm cacboxyl và một nhóm amino có công thức tổng quát là CnH2nO4N.

(2) Phân tử khối của một aminoaxit chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH luôn luôn là một số lẻ.

(3) Cho axit glutamic phản ứng với NaOH dư được bột ngọt (mì chính).

(4) Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin.

(5) Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh.   

(6) Axit ε – aminocaproic là nguyên liệu sản xuất tơ nilon-6.

(7) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

(8) Dung dịch của các aminoaxit đều làm đổi màu quỳ tím.  

Số phát biểu không đúng là

Câu 278603: Cho các phát biểu sau:


(1) Aminoaxit no, mạch hở, có hai nhóm cacboxyl và một nhóm amino có công thức tổng quát là CnH2nO4N.


(2) Phân tử khối của một aminoaxit chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH luôn luôn là một số lẻ.


(3) Cho axit glutamic phản ứng với NaOH dư được bột ngọt (mì chính).


(4) Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin.


(5) Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh.   


(6) Axit ε – aminocaproic là nguyên liệu sản xuất tơ nilon-6.


(7) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.


(8) Dung dịch của các aminoaxit đều làm đổi màu quỳ tím.  


Số phát biểu không đúng là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 6

Câu hỏi : 278603
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong các phát biểu đề bài đưa ra có 5 phát biểu không đúng là: (1), (3), (4), (7), (8).

  (1) sai. CTTQ của aminoaxit là CnH2n+2-2k+tO2zNt. Aminoaxit no, mạch hở, có 2 nhóm -COOH và 1 nhóm –NH2 có k=2, z=2, t=1 → CTTQ: CnH2n+2-2.2+1O2.2N hay CnH2n-1O4N.

  (2) đúng. Aminoaxit chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH có CTTQ là CnH2n+2-2k+1O2N → PTK luôn là số lẻ.

  (3) sai. Bột ngọt là muối mononatri của axit glutamic.

  (4) sai.

  (5), (6) đúng.

  (7) sai. Muối C6H5NH3Cl tan tốt trong nước.

  (8) sai. Một số dung dịch aminoaxit không làm đổi màu quỳ tím như Gly, Ala, Val, … (phân tử chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com