Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm chu kì của hàm số \(y = \sin \,x - \cos 4x\).

Câu 278877: Tìm chu kì của hàm số \(y = \sin \,x - \cos 4x\).

A. \(4\pi \).                                              

B.  \(3\pi \).                                             

C.  \(2\pi \).                                             

D.  Không có chù kỳ.

Câu hỏi : 278877

Phương pháp giải:

+) Xác định chu kì của hàm sinx


+) Xác định chu kì của hàm cos4x


+) Lấy BCNN của hai chu kì trên.

 • Đáp án : C
  (11) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  \(y = \sin \,x\) có chu kì \(2\pi \)

  \(y = \cos 4x\)có chu kì \(\frac{{2\pi }}{4} = \frac{\pi }{2}\)

  \( \Rightarrow y = \sin \,x - \cos 4x\) có chu kì \(2\pi \).

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com