Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ bên?

 

Câu 279117: Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ bên?


 

A. \(y = {x^3} - 3x - 1\)          

B. \(y =  - {x^3} + 3x + 1\)

C. \(y = {x^3} + 6{x^2} + 9x + 1\)                                        

D.  \(y = {x^4} + 3{x^2} + 1\)

Câu hỏi : 279117

Phương pháp giải:

Dựa vào hình dáng đồ thị hàm số và các điểm đồ thị hàm số đi qua (Thường là các giao điểm với các trục tọa độ).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhận thấy đồ thị hàm số là đồ thị của hàm đa thức bậc ba \( \Rightarrow \) Loại đáp án D.

  Ta có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y =  + \infty  \Rightarrow a > 0 \Rightarrow \)Loại đáp án B.

  Đồ thị hàm số đi qua điểm \(\left( {0;{y_0}} \right)\) với \({y_0} > 0 \Rightarrow \) Loại đáp án A.

  Chọn đáp án C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com